در صورتی که بخواهید IP اصلی سرور دایرکت ادمین خود را تغییر دهید ، در این آموزش نحوه انجام آن را فراخواهید گرفت.

نحوه تغییر IP اصلی سرور دایرکت ادمین :

– وارد خط فرمان سرور می شویم.

# cd /usr/local/directadmin/scripts

– اجرای دستور ipswap.sh old_ip new_ip که به جای old_ip باید IP قبلی سرور و به جای new_ip هم IP جدید سرور را وارد کنیم. مثلا :

# ./ipswap.sh old_ip new_ip

در انتها نیز سرویس ها را ری استارت می نماییم تا تغییر اعمال شوند :

# /etc/init.d/httpd restart
# /etc/init.d/proftpd restart
# /etc/init.d/exim restart
# /etc/init.d/dovecot restart

آپدیت لایسنس دایرکت ادمین :

سپس به سایت دایرکت ادمین یا نمایندگان فروش لایسنس مراجعه کرده و درخواست تغییر IP می دهیم.