در این آموزش نحوه تغییر پورت (port) پیش فرض کنترل پنل دایرکت ادمین از ۲۲۲۲ به آنچه مورد نظر دارید را فراخواهید گرفت.

دایرکت ادمین – directadmin – یکی از کنترل پنل های بسیار پرطرفدار در دنیا می باشد ، برای ورود به این کنترل پنل از پورت ۲۲۲۲ بعد از تایپ IP سرور استفاده می شود ، حال اگر بخواهید به دلایل امنیتی از پورت جایگزین استفاده کنید ، دستورالعمل ذیل را دنبال کنید :

قدم اول : ورود به خط فرمان سرور یا SSH

قدم دوم : ویرایش فایل پیکربندی و تغییر پورت به پورت دلخواه ؛ اینکار از طریق برنامه ویرایش دلخواه خود نظیر vi یا nano امکان پذیر است.

[root@pardishosting.net #] vi /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf
port=2222  (به جای ۲۲۲۲ عدد دیگری انتخاب شود)

:wq

قدم سوم : سپس لازم است فایل :

/var/www/html/redirect.php

ویرایش شود و پورت جدید انتخابی با پورت قبلی جایگزین گردد..

قدم چهارم : ری استارت مجدد سرویس دایرکت ادمین

[root@server #] service directadmin restart