نام وبلاگ خود را آگاهانه انتخاب کنید

اکنون که به روشنی می‌دانید چرا و چگونه می‌خواهید بنویسید بهتر است به فکر یک نام برای وبلاگ خود باشید. نام وبلاگ باید متمایز باشد و در عین حال مقصود یا حد اقل جوهره‌ی وبلاگ را به خواننده انتقال دهد.

این موضوع بسیار مهم است که خواننده حد اقل به طور ضمنی متوجه شود که چه جیزی را می‌تواند از وبلاگ‌تان انتظار داشته باشد. نام وبلاگ باید جالب بوده و جلب توجه کند. به یاد آوردن آن نیز باید ساده و آسان باشد.

این نام باید به گونه‌ای باشد که مخاطب وسوسه شود حد اقل چند خط از وبلاگ را بخواند تا ببیند جریان از چه قرار است. یک نام طولانی و گیج کننده نه تنها به خاطر آوردنش سخت است بلکه باعث می‌شود باز دیدکنندگان احتمالی برای بار دوم به وبلاگ سر نزنند.